DuoMellison%20booklet%20

Debutové album 

2020

Debutové album komorního souboru Duo Mellison je tvořeno skladbami čtyř hudebních skladatelů ( F. Benda,
G. Fauré, J. Novák, J. Pelikán ), různých slohových období, s převážnou většinou české hudby. Hlavní myšlenkou je propagace nové hudby pro flétnu a kytaru, ať už v podobě zcela nově napsaných skladeb současných českých skladatelů anebo formou transkripcí pro toto obsazení.